Swaenensteijn Huissen

Het appartementengebouw bevat 4 bouwlagen met op iedere  laag 5 appartementen van ca. 120 m2 en een terugliggende 5e laag met 2 penthouses van ca. 150 m2; totaal 22 appartementen.

In de halfverzonken parkeerkelder is plaats voor bergingen en één parkeerplaats per appartement.

De bouwmassa’s zijn samengesteld uit strakke blokken die voor wat betreft vorm en compositie inspelen op de mogelijkheden die de locatie biedt. De bouwblokken die op de grond staan zijn opgebouwd uit ruwe rood genuanceerde baksteen; de blokken daarop uit strakke zandkleurige baksteen.

Project appartementen Swaenesteijn te Huissen is een nadere uitwerking van fase 1 van plan Rietbaan-zuid (zie stedenbouwkundig plan Rietbaan-zuid). Het is een inbreidingslocatie gelegen langs de dijk tussen de het centrum van Huissen en de wijk de Zilverkamp.

Het gebouw bestaat uit 2 bouwmassa’s met appartementen met daartussen een atrium waar deze ontsloten worden. Eén bouwmassa is gericht naar dijkzijde; de ander naar pleinzijde.

Aan dijkzijde pakt het de horizontale geleding van de bestaande dijkwoningen op en beëindigt deze met een verticaal accent; aan pleinzijde is de massa verdeeld in een drietal verticale torens, een hoge pleinwand ten opzichte van de overige lagere pleinbebouwing.

Swaenesteijn is een samenwerking tussen de architecten A.H. van Hulsteijn en John Sluiter.