Nannies Oosterhout

Nieuwbouw kinderdagverblijf

Het gebouw bevat 7 groepsruimten voorzien van aparte slaapruimten en toiletgroepen.

Tevens bevat het een administratief gedeelte, een vergader- en pauzeruimte met voorzieningen voor de begeleiders. Op het erf bevinden zich de buitenspeelplaatsen.

Het gebouw is gesitueerd op het werkpark te Oosterhout nabij de dependance van het CWZ.

Het ontwerp is van Ad van Vuuren en heeft verwantschap met de stijl van Dudok.

Het uitwerken van het voorlopige ontwerp tot en met het definitieve ontwerp, als tevens het technische uitwerken en verzorgen van de aanvraag van de omgevingsvergunning tbv de nieuwbouw van het kinderdagverblijf Nannies is verzorgd door John Sluiter.